นับถอยหลังสู่ GLOBAL 4/14 DAY

8
เดือน
20
วัน
5
ชั่วโมง
54
นาที
51
วินาที

ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันอธิษฐานให้เด็กๆใน 4/14 Window วัน Global 4/14 Day 14 เมษายน พ.ศ.2568 สามารถเข้าร่วมประสบกาณ์นี้ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่
1

เข้าร่วมโครงการ

สมัครสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของ 4/14 Window Movement

ขั้นตอนที่
2

เชิญชวนเข้าเว็บไซต์

สนับสนุน Global 4/14 Day โดยใช้ Social Media ต่างๆเช่น Facebook เชิญชวนผู้คนนับล้านมาร่วมกันอธิษฐาน

ขั้นตอนที่
3

เผยแพร่ข่าวสาร

ส่งข้อความหาเพื่อนบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ดีๆแบบนี้

ขั้นตอนที่
4

อธิษฐาน

บันทึกไว้ในปฏิทิน 14 เมษายน พ.ศ.2568 ร่วมกันอธิษฐานให้เด็กใน 4/14 Window วัน Global 4/14 Day